Doelstelling

 

De Stichting Meldpunt Klachten Deutsche Bank heeft ten doel te fungeren als meldpunt voor alle gedupeerde (ex) klanten van de Deutsche Bank die door het nieuwe beleid zijn en/of worden gedupeerd of gehinderd in hun bedrijfsvoering en/of uitbreidingsmogelijkheden.

Ook klanten van andere banken die van mening zijn gedupeerd te zijn met name door de advisering van swaps, kunnen hun klachten melden in het Meldpuntformulier RENTESWAPS.

In verband met de uitbreiding van de werkzaamheden van de stichting is de naam gewijzigd in: Stichting Meldpunt Klachten Banken

De klachten zullen worden gerubriceerd en gebundeld.

De Stichting kan de gang van zaken vervolgens onder de aandacht van zowel de Deutsche Bank maar zeker ook de politiek, media en toezichthouders (DNB en AVM) brengen.

Aangezien niet verwacht wordt dat alle problemen snel opgelost zullen worden, wil de stichting ook fungeren als “waakhond” om te zorgen dat zowel de Deutsche Bank als de politiek zich aan de eventuele afspraken en toezeggingen houdt.

Voor urgente gevallen zal de stichting ook een doorverwijsfunctie hebben. Het gaat dan om doorverwijzing naar accountant, rechtsverzekeraar, bedrijfskundige of juridisch adviseur/advocaat.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013 Doelstelling.
Joomla templates 1.7 by Hostgator